Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W dniu 18.10.2016 r. odbyło się spotkanie Starosty – Andrzeja Okrucińskiego i Wicestarosty – Franciszka Gutowskiego, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu – Małgorzaty Badźmirowskiej oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z darczyńcami, którzy wsparli finansowo Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu. Dzięki uzyskanej pomocy udało się zakupić 2 łóżka rehabilitacyjne, które wzbogaciły ofertę prowadzonej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.   

Władze powiatu, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu – Dobrzyniu  wraz  z pracownikami wyrazili wdzięczność za „wielkie serce i dobrą wolę” następującym osobom:

 • Panu Piotrowi Piątkowskiemu -  Prezesowi Fundacji Sanatus,
 • Pani Justynie Jeszka – właścicielce Sklepu Medycznego „OL – MA” w Kowalewie Pomorskim,
 • Pani Krystynie Chrószcz – właścicielce Biura Turystycznego „Skarbek” w Ustce,
 • Panu Bernardowi Morkowskiemu  - dyrektorowi Centrum Kształcenia Dorosłych w Golubiu – Dobrzyniu,
 • Pani Marii Zakierskiej – dyrektorowi Banku Spółdzielczego
  w Piotrkowie Kujawskim.

Wraz z podziękowaniem w/w przekazano symboliczne  upominki.

Dzięki ofiarności darczyńców będzie możliwe udzielenie wsparcia osobom wymagającym pomocy z tytułu niepełnosprawności, choroby czy w wyniku zdarzeń losowych. Tak się składa, że nikt z nas nie wie w którym momencie, od pełnej sprawności, będzie po stronie niemocy i bezsilności.

 Wobec powyższego jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom współpracującym z nami w zakresie wspierania i podnoszenia standardów świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej.

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Portal Aktywna Wieś
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę