Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 26 lipca 2017

Imieniny

Anny, Mirosławy, Joachima

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Konkurs pięknego czytania dla klas II szkół podstawowych. Umiem czytać, poznaję przygody Stasia i Nel.

Treść strony

Przegląd pięknego czytania dla klas II pt „Umiem czytać, poznaję przygody Stasia i Nel” odbył się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Miał on na celu przede wszystkim uczczenie roku Henryka Sienkiewicza, poprzez poznawanie Jego twórczości.

Przegląd przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym, w szkołach podstawowych wyłoniono spośród czytających najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na Przeglądzie w MiPBP.

W imprezie czytelniczej wzięło udział 6 szkół: Zespół Szkół w Radominie – filia w Dulsku reprezentowany przez Wiktora Dąbkowskiego i Kamilę Jurkiewicz; przedstawicielami Zespółu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu byli Agata Foksińska, Maciej Kropkowski i Zofia Pieczka. Ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim udział w Przeglądzie wziął Nikodem Jarmuszewski. Ze Szkoły Podstawowej w Rużu przyjechali: Jakub Kozłowski, Zuzanna Żuchowska i Karolina Mizikowska, a z Zespołu Szkół w Zbójnie – Bartosz Gołębiewski. Szkołę Podstawową w Lisewie reprezentowała Aleksandra Jeszka.

Jury w składzie: Lidia Krzyżek, Katarzyna Orłowska, Krzysztof Pieczka i Anna Tuliszewska przyznali: 1. miejsce – Zofii Pieczce, 2. miejsce - Aleksandrze Jeszka i 3. miejsce – Kamili Jurkiewicz. Wyróżniono też: Agatę Foksińską, Nikodema Jarmuszewskiego oraz Zuzannę Żuchowską.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, nagrody i drobne wyróżnienia, które wręczyli: Pani Danuta Malecka – Wiceburmistrz Golubia-Dobrzynia, Pan Marek Bielecki – Dyrektor Zespołu Szkół w Golubiu-Dobrzyniu oraz członkowie Jury.

Przedmiotowa impreza została objęta honorowym Patronatem Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego. 

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę