Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Konkurs pięknego czytania dla klas II szkół podstawowych. Umiem czytać, poznaję przygody Stasia i Nel.

Treść strony

Przegląd pięknego czytania dla klas II pt „Umiem czytać, poznaję przygody Stasia i Nel” odbył się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Miał on na celu przede wszystkim uczczenie roku Henryka Sienkiewicza, poprzez poznawanie Jego twórczości.

Przegląd przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym, w szkołach podstawowych wyłoniono spośród czytających najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na Przeglądzie w MiPBP.

W imprezie czytelniczej wzięło udział 6 szkół: Zespół Szkół w Radominie – filia w Dulsku reprezentowany przez Wiktora Dąbkowskiego i Kamilę Jurkiewicz; przedstawicielami Zespółu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu byli Agata Foksińska, Maciej Kropkowski i Zofia Pieczka. Ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim udział w Przeglądzie wziął Nikodem Jarmuszewski. Ze Szkoły Podstawowej w Rużu przyjechali: Jakub Kozłowski, Zuzanna Żuchowska i Karolina Mizikowska, a z Zespołu Szkół w Zbójnie – Bartosz Gołębiewski. Szkołę Podstawową w Lisewie reprezentowała Aleksandra Jeszka.

Jury w składzie: Lidia Krzyżek, Katarzyna Orłowska, Krzysztof Pieczka i Anna Tuliszewska przyznali: 1. miejsce – Zofii Pieczce, 2. miejsce - Aleksandrze Jeszka i 3. miejsce – Kamili Jurkiewicz. Wyróżniono też: Agatę Foksińską, Nikodema Jarmuszewskiego oraz Zuzannę Żuchowską.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, nagrody i drobne wyróżnienia, które wręczyli: Pani Danuta Malecka – Wiceburmistrz Golubia-Dobrzynia, Pan Marek Bielecki – Dyrektor Zespołu Szkół w Golubiu-Dobrzyniu oraz członkowie Jury.

Przedmiotowa impreza została objęta honorowym Patronatem Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego. 

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę