Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 26 lipca 2017

Imieniny

Anny, Mirosławy, Joachima

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W dniu 17 października w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na spotkanie zaproszeni zostali wyróżniający się nauczyciele oraz  dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Podczas spotkania Andrzej Okruciński - Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Małgorzata Piaskowska - Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  złożyli życzenia przybyłym na uroczystość nauczycielom i dyrektorom oraz wręczyli im nagrody.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz szczególnym posłannictwie  i roli społecznej Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą – podkreślił Starosta Golubsko-Dobrzyński wręczając podziękowania za dotychczasową pracę wyróżnionym -To pasja  i zaangażowanie pozwalają przekazywać nowym młodym pokoleniom tylko najlepsze wartości.

Nagrody starosty otrzymali:

Magdalena Król - nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Małgorzata Chojak - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Małgorzata Chojnacka – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Mariola Waszewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

Grzegorz Różański - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Piotr Wiśniewski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Krzysztof Sypek - Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubi-Dobrzyniu

Bogdan Oskwarek - Dyrektor Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 

Podziękowania za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i wrażliwość na potrzeby uczniów złożyła również młodzież na uroczystych akademiach w dniu 13 października br. W gronie społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczył Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński życzył pedagogom zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym a uczniom samych radosnych dni w całym roku szkolnym.

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę