Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 26 lipca 2017

Imieniny

Anny, Mirosławy, Joachima

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu, zwołanej w dniu 29 września 2016 r., władze samorządu dokonały uroczystego wręczenia stypendiów uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński. Uroczystość związana była z wprowadzoną w roku ubiegłym inicjatywą finansowego wsparcia wyróżniającej się młodzieży. Zgodnie z założeniem podjętej uchwały, wprowadzone stypendia miały na celupromowaniei wspieranie uzdolnionych uczniów oraz motywowanie ich do ponadprogramowej, wytężonej nauki.

            Spośród złożonych wniosków, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego Komisja Stypendialna przyznała łącznie 10 jednorazowych stypendiów  dla uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli tytuł laureata konkursu przedmiotowego szczebla powiatowego, wojewódzkiego bądź ogólnopolskiego.Przyznane stypendia kształtowały się w kwocie od 300,00 do 1.000,00 zł,  w zależności  od szczebla osiągniętych wyników.

            W ramach powyższego wyróżnionych zostało ośmioro uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu:

- Iwona Bruzdowska – laureatka konkursu szczebla wojewódzkiego,

- Szymon Klonowski – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,

-Zuzanna Kwiatkowska – laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

-Bartosz Laskowski – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Natalia Mężykowska – laureatka konkursu szczebla powiatowego,

- Łukasz Pieczka– laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Monika Podraza –laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

- Marcelina Sikora –laureatka konkursu szczebla ogólnopolskiego,

oraz dwoje uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu:

- Piotr Jachowski- laureat konkursu szczebla powiatowego,

- Jakub Pietrkiewicz – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego.

Z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego wyróżnieni uczniowie odebrali certyfikaty stypendialne wraz z dyplomami, natomiast rodzice stypendystów otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne.Ponadto okolicznościowe listy odebrali również dyrektorzy szkół oraz nauczyciele prowadzący stypendystów Pani Justyna Radzimińska, Pani Beata Śliżak,Pani Joanna Śniegowska, Pan Marek Beyger oraz Pan Rafał Szynkiewicz.

            Wszystkim Stypendystom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz satysfakcjiz podejmowanych działań.

 

Autor: Agnieszka Malon

 

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę