Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 maja 2017

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Patronat Starosty

Treść strony

Informacje dla ubiegających się o Patronat Honorowy

lub udział  Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego  w Komitecie Honorowym

 

Patronat Honorowy oraz członkostwo Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego  w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.

Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ponadregionalnym lub regionalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji regionu.

Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

Organizatorów przedsięwzięć ubiegających się o przyznanie Patronatu zapraszamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego oraz jego załącznikami - dokumenty znajdują się poniżej.


W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.


Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Kierownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 683 53 80 wew.111.


PATRONAT HONOROWY STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

WYKAZ ZA 2017 ROK

 

1. Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia ul. Marii Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń

III Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy w Kowalewie Pomorskim – 24-25.04.2017 r.

2. Uczniowski Klub Sportowy „ Integra” ul. Marii Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Stołowym ZSS „ Sprawni Razem” w Golubiu-Dobrzyniu – 16.03.2017 r.

3.Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F. K. Malinowskiego ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

II Edycja Konkursu Pięknego Czytania dla klas I-III szkół podstawowych, pt. „ Rzeka Wisła-Królowa Polskich rzek” – 24.03.2017 r.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem Wielgie 80 A, 87-645 Zbójno

XII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego - 18.05.2017 r.

5. Stowarzyszenie Miłośników Kultury ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 II Konkurs fortepianowy Solo i w duecie – 28.04.2017 r.

6. Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

Powiatowa szkolna Liga Strzelecka „Wazówna 2017” – 28.02.2017 r.-28.04.2017 r.

7. Stowarzyszenie św. Huberta Lisak 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

Regionalna Liga Strzelecka Golub-Dobrzyń 2017 – maj-czerwiec 2017 r.

8. Ludowy Klub Sportowy „PROMIEŃ” ul. Chopina 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie

XVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny-„18.Dycha Kowalewska” – 3 czerwca 2017 r.

 


 

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Portal Aktywna Wieś
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę