Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Imieniny

Jana, Pawła, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. M. Konopnickiej 15  odbędą się  Powiatowe Targi Edukacyjne.  Targi Edukacyjne są doskonałą  okazją do zaprezentowania młodzieży  oferty edukacyjnej szkół z terenu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego oraz instytucji, które przyczyniają się do rozwoju naszego społeczeństwa.

Targi zostały przewidziane w godzinach od 11.00 do 14.00. Osoby odwiedzające Targi będą  miały okazję zapoznać się z przygotowaną ofertą szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński, tj. z ofertą kształcenia ogólnokształcącego prezentowaną przez Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu, a także z ofertą kształcenia zawodowego ukazaną  zarówno przez Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu jak i Zespół Szkół  im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Będzie też możliwość poznania oferty Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu – Dobrzyniu.  Ponadto uczniowie  Zespołu  Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego  przedstawią wykonane  w ramach zajęć szkolnych wyroby i przygotują  kiermasz świąteczny z możliwością zakupu ozdób wielkanocnych.

Młodzież  uczestnicząca w Targach będzie miała możliwość uzyskania diagnozy  predyspozycji w zakresie dalszego kształcenia sporządzonej przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także omówienia dalszego rozwoju zawodowego pod kątem posiadanych zdolności z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu. W ramach Targów będzie również szansa zapoznania się z programem edukacyjno – promocyjnym związanym z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz z pozyskiwaniem funduszy unijnych, a także z ofertą wydawniczą, w  tym z publikacjami  podręczników w wersji elektronicznej. Dla odwiedzających Powiatowe Targi Edukacyjne przygotowany zostanie również poczęstunek.

Jednocześnie  od godz. 12.00  odbywać się będzie konferencja  skierowana do dyrektorów szkół gimnazjalnych, pedagogów szkolnych, wychowawców klas III gimnazjum  na temat zmian w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym, które wejdą w życie od dnia 1 września 2012 r. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowych Targach Edukacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych będzie dla odwiedzających lekcją, która pozwoli im podjąć ważne życiowe decyzje w zakresie dalszego kształcenia i rozwoju.

Ogłoszenie
23.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
01.06.2017

Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie
01.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę