Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 17 sierpnia 2017

Imieniny

Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności

Treść strony

Kondolencje
2017.04.07
-

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy Panu Ryszardowi Szymczakowi Staroście Golubsko Dobrzyńskiemu I kadencji w latach 1998-2002

Zaproszenie na obchody VII rocznicy katastrofy smoleńskiej
2017.04.06
-

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach VII rocznicy katastrofy smoleńskiej, które będą miały miejsce 10 kwietnia br. w Parku Miejskim przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu.

Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka
2017.04.05
-

Na koniec maja 2017 r. planowane jest zakończenie budowy prawie 1,5 kilometrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka. W ramach zadania przewidziano m.in.: budowę nowego chodnika oraz utwardzenie poboczy wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych. Dodatkowo zostaną wykonane nowe przepusty pod zjazdami oraz remont peronu przystanku autobusowego.

Wiosenne Targi Pracy i Edukacji ,,Czas kariery” w Golubiu-Dobrzyniu
2017.04.05
-

W dniu 3 kwietnia 2017 r. odbyły się Wiosenne Targi Pracy i Edukacji ,,Czas kariery” w Golubiu-Dobrzyniu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP. Podczas targów odbyły się  zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy.

Finał drugiej edycji Olimpiady Wiedzy Historycznej
2017.04.04
-

W dniu 3 kwietnia 2017 r. odbył się finał drugiej edycji Olimpiady Wiedzy Historycznej, na który został zaproszony Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński. W olimpiadzie, która odbyła się w komnatach Zamku Golubskiego wzięło udział około osiemdziesięciu uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Ruszyła rekrutacja do projektu "Mama i Tata w pracy"
2017.04.04
-

Projekt „Mama i Tata w pracy”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego;  Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Jest to wniosek partnerski realizowany przez Lidera – Fundację Gospodarczą Pro Europa i Partnera – Canvi s.c. A. Umińska, K. Kościukiewicz.

Nabór na tworzenie miejsc pracy w NGO i spółdzielniach
2017.04.04
-

OWES TŁOK rozpoczął nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych osób fizycznych i prawnych.

Wspólne sprawy samorządów
2017.04.03
-

Dnia 31 marca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Andrzej Okruciński wraz z Wicestarostą Panem Franciszkiem Gutowskim uczestniczyli w spotkaniu z władzami samorządów: Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia Panem Mariuszem Piątkowskim, Burmistrzem Kowalewa Pomorskiego Panem Andrzejem Grabowskim oraz Wójtem Gminy Golub- Dobrzyń Panem Markiem Ryłowiczem.

Szafarska scena młodych
2017.04.03
-

Serdecznie zapraszamy 8 kwietnia o godzinie 17.00 na kolejny koncert z cyklu Szafarska Scena Młodych, w ramach którego na scenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni młodzi utalentowani artyści prezentują swoje umiejętności pianistyczne. W najbliższą sobotę z recitalem fortepianowym wystąpi Maria Zdziebkowska.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pontyfikat Jana Pawła II przez Władze Powiatu
2017.03.31
-

W dniu 31 marca br. delegacja Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w osobach: Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu, Pani Małgorzata Chojnacka Skarbnik Powiatu i Pani Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pontyfikat Jana Pawła II.

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcje Emerytów i Rencistów w Golubiu-Dobrzyniu
2017.03.31
-

W dniu 28 marca 2017 roku Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcje Emerytów i Rencistów w Golubiu-Dobrzyniu.

Uroczystość zakończenia służby i pożegnania z mundurem ppłk Andrzeja Słapczyńskiego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy
2017.03.30
Uroczystość zakończenia służby i pożegnania z mundurem ppłk Andrzeja Słapczyńskiego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy

Dnia 29 marca 2017 roku Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński wziął udział w uroczystości zakończenia służby i pożegnania z mundurem ppłk Andrzeja Słapczyńskiego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy. 

Wiosenne Targi Pracy i Edukacji - "Czas kariery"
2017.03.30
Wiosenne Targi Pracy i Edukacji - "Czas kariery"

Zapraszamy na Wiosenne Targi Pracy i Edukacji " Czas kariery" w Golubiu-Dobrzyniu, które odbędą się 3 kwietnia 2017 o godz. 10-13 sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Nr 3 ul. M. Konopnickiej 15.

Kondolencje
2017.03.29
-

Panu Piotrowi Wiśniewskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu wyrazy głębokiego współczucia ....

XII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu
2017.03.28
XII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

W dniu 26 marca 2017 roku odbył się XII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, w którym uczestniczyli Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Pan Franciszek Gutowski Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
31.07.2017

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie
31.07.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę