Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 29 czerwca 2017

Imieniny

Pawła, Piotra, Benedykty

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności

Treść strony

Konkurs plastyczny "Moja mała ojczyzna po rewitalizacji"
2017.05.16
-

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży - zameldowanych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Wsparcia dla mam planujących powrót do pracy
2017.05.16
-

Dnia 9 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie informacyjne  dotyczące  aktywizacji osób powracających na rynek pracy przeprowadzone przez  specjalistów  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  w Grudziądzu przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Egzamin dojrzałości
2017.05.16
-

Zgodnie z harmonogramem CKE od 4 maja odbywają się egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. W tym roku do matury przystępuje 55 tegorocznych abiturientów technikum, najwięcej z technikum ekonomicznego. Części pisemną egzaminu stanowią 3 podstawowe przedmioty maturalne oraz przynajmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym.

Wsparcie z Erasmusa+ dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim
2017.05.15
-

9 maja do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim dotarła radosna wiadomość. Projekt przygotowany przez nauczycielkę języka angielskiego Agnieszkę Szymańską został zaakceptowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna. Dzięki temu szkoła otrzyma 25 tysięcy 070 euro na realizację zagranicznych szkoleń dla nauczycieli.

Apel z okazji Dnia Strażaka
2017.05.12
-

         W dniu 11 maja br. w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacyjnych oraz służby Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W uroczystości wziął również udział Pan nadbryg. Janusz Halak Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

82. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
2017.05.12
-

Marszałek Polski, Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Wojska Polskiego to jedna z najwybitniejszych postaci w historii naszego kraju. W czasach I wojny światowej był dowódcą polskich Legionów, a jego powrót do ojczyzny 10 listopada 1918 roku stał się sygnałem do ogłoszenia niepodległości Polski. Józef Piłsudski zmarł w Warszawie 12 maja 1935 roku.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
2017.05.11
-

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
2017.05.11
-

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem
2017.05.11
-

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na terenie kompleksu hotelarsko-konferencyjnego Osady Karbówko
2017.05.09
-

W dniu 8 maja br. na terenie Osady Karbówko w miejscowości Elgiszewo miały miejsce ćwiczenia zgrywające jednostek ratowniczo-gaśniczych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ćwiczenia swoim zakresem objęły prowadzenie działań gaśniczych obiektów hotelarsko-konferencyjnych kompleksu, co w głównej mierze wpłynąć miało na zapoznanie się z charakterystyką obiektu, występującymi niebezpieczeństwami oraz sposobami prowadzenia działań ratowniczych. Ponadto celem prowadzonych ćwiczeń było sprawdzenie mobilności i łączności jednostki PSP i OSP z terenu powiatu oraz doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych we współpracy z właścicielem obiektu, Policją oraz Państwowym Ratownictwem Medycznym.

72. rocznica zakończenia II wojny światowej
2017.05.08
-

W dniu 8 maja przypada 72. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji  delegacja Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w składzie: Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński ...

Międzynarodowy Dzień Strażaka
2017.05.05
Międzynarodowy Dzień Strażaka

Druhny i Druhowie z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka pragnę Wam złożyć wyrazy szacunku i uznania za służbę, trud, poświęcenie oraz ofiarność, gdyż ratowanie życia i zdrowia oraz niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania wpisane w Waszą codzienną służbę

Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych
2017.05.04
-

W dniu 28 kwietnia br. uczniowie klas maturalnych  zakończyli rok szkolny 2016/2017. Jednak dla nich to nie koniec szkolnych zmagań, gdyż już 4 maja czeka ich tzw. egzamin dojrzałości, a więc matura. Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Pani Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,

Kondolencje
2017.05.04
-

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy Rodzinie Zmarłego Ś.P. Stefana Szlejera Wieloletniego Pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
2017.05.04
Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

W dniu 3 maja br. Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński, Pan Franciszek Gutowski Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński oraz Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową koncelebrowaną w intencji Ojczyzny.

Ogłoszenie
23.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
01.06.2017

Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie
01.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Portal Aktywna Wieś
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę