Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 30 kwietnia 2017

Imieniny

Mariana, Bartłomieja, Donaty

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Aktualności

Treść strony

Spotkanie z kulturą latynoamerykańską
2017.04.11
-

W dniu 7 kwietnia br. w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie, podczas którego została zaprezentowana kultura latynoamerykańska. W uroczystościach, w których miał okazję wziąć udział Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński

Odbyły się obchody 7. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
2017.04.10
Odbyły się obchody  7. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

W dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia br. odbyły się obchody  7. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej oraz 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz innych jednostek samorządowych

Prymus Pomorza i Kujaw
2017.04.07
Prymus Pomorza i Kujaw

Dnia 4 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja naukowa dla najlepszych stypendystów projektu "Prymus Pomorza i Kujaw". 33 stypendystów w Technikum z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało gratulacje i wyrazy uznania. Wśród stypendystów list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Milena Sanecka. Serdecznie GRATULUJEMY!

Gazeta powiatu golubsko-dobrzyńskiego nr 8 (kwiecień 2017)
2017.04.07
-

W najnowszym, ósmym numerze gazety powiatu golubsko-dobrzyńskiego:
- Alarmowanie ludności o zagrożeniach - zasady, organizacja i funkcjonowanie powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, rodzaje alarmów, sygnały alarowe i komunikaty ostrzegawcze
- Placówki oświatowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dotacją na termomodernizację
- Kampania informacyjna "Stop pożarom traw - Ziemia jest tylko jedna"
- Relacja ze Światowego Dnia Wody
- Zaproszenie na Dzień techniki w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
- Terminy odstąpienia od umowy zawartej przez Internet
- Wyrejestrowanie pojazdu
- Bieżące informacje z placówek oświatowych
 

Pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”  - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową
2017.04.07
Pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”  - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż od dnia 03.04.2017 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”  - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową. Druki wniosków są dostępne tylko w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.

Kondolencje
2017.04.07
-

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy Panu Ryszardowi Szymczakowi Staroście Golubsko Dobrzyńskiemu I kadencji w latach 1998-2002

Zaproszenie na obchody VII rocznicy katastrofy smoleńskiej
2017.04.06
-

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach VII rocznicy katastrofy smoleńskiej, które będą miały miejsce 10 kwietnia br. w Parku Miejskim przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu.

Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka
2017.04.05
-

Na koniec maja 2017 r. planowane jest zakończenie budowy prawie 1,5 kilometrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka. W ramach zadania przewidziano m.in.: budowę nowego chodnika oraz utwardzenie poboczy wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych. Dodatkowo zostaną wykonane nowe przepusty pod zjazdami oraz remont peronu przystanku autobusowego.

Wiosenne Targi Pracy i Edukacji ,,Czas kariery” w Golubiu-Dobrzyniu
2017.04.05
-

W dniu 3 kwietnia 2017 r. odbyły się Wiosenne Targi Pracy i Edukacji ,,Czas kariery” w Golubiu-Dobrzyniu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP. Podczas targów odbyły się  zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy.

Finał drugiej edycji Olimpiady Wiedzy Historycznej
2017.04.04
-

W dniu 3 kwietnia 2017 r. odbył się finał drugiej edycji Olimpiady Wiedzy Historycznej, na który został zaproszony Pan Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński. W olimpiadzie, która odbyła się w komnatach Zamku Golubskiego wzięło udział około osiemdziesięciu uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Ruszyła rekrutacja do projektu "Mama i Tata w pracy"
2017.04.04
-

Projekt „Mama i Tata w pracy”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego;  Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Jest to wniosek partnerski realizowany przez Lidera – Fundację Gospodarczą Pro Europa i Partnera – Canvi s.c. A. Umińska, K. Kościukiewicz.

Nabór na tworzenie miejsc pracy w NGO i spółdzielniach
2017.04.04
-

OWES TŁOK rozpoczął nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych osób fizycznych i prawnych.

Wspólne sprawy samorządów
2017.04.03
-

Dnia 31 marca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Andrzej Okruciński wraz z Wicestarostą Panem Franciszkiem Gutowskim uczestniczyli w spotkaniu z władzami samorządów: Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia Panem Mariuszem Piątkowskim, Burmistrzem Kowalewa Pomorskiego Panem Andrzejem Grabowskim oraz Wójtem Gminy Golub- Dobrzyń Panem Markiem Ryłowiczem.

Szafarska scena młodych
2017.04.03
-

Serdecznie zapraszamy 8 kwietnia o godzinie 17.00 na kolejny koncert z cyklu Szafarska Scena Młodych, w ramach którego na scenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni młodzi utalentowani artyści prezentują swoje umiejętności pianistyczne. W najbliższą sobotę z recitalem fortepianowym wystąpi Maria Zdziebkowska.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pontyfikat Jana Pawła II przez Władze Powiatu
2017.03.31
-

W dniu 31 marca br. delegacja Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w osobach: Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu, Pani Małgorzata Chojnacka Skarbnik Powiatu i Pani Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pontyfikat Jana Pawła II.

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek   Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Portal Aktywna Wieś
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę