Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Noworoczne Spotkanie Samorządowców

W dniu 5.01.2012r w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli radni wszystkich miast i gmin z terenu powiatu, sekretarze i skarbnicy urzędów, a także kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy KRUS, ARMiR, US, ODR.

Inicjatorami spotkania byli: Starosta Golubsko-Dobrzyński Wojciech Kwiatkowski, Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski oraz Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mariusz Trąbczyński, którzy przywitali przybyłych gości oraz dokonali ich prezentacji.

To nasze pierwsze spotkanie w takim gronie – mówił Wojciech Kwiatkowski - Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się na początku tego 2012 roku. To dobry moment na podsumowanie tego, co było i na złożenie sobie noworocznych oraz samorządowych życzeń. Jestem przekonany, że spotkanie przyczyni się do integracji środowiska samorządowego i pozwoli wytworzyć wiele możliwości współpracy pomiędzy naszymi samorządami oraz działającymi na terenie powiatu instytucjami publicznymi.

W trakcie spotkania goście potwierdzili potrzebę organizowania tego typu spotkań. Są one najlepszym sposobem wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń w pracy na rzecz mieszkańców naszych gmin, a tym samym powiatu golubsko-dobrzyńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Muzycznym dopełnieniem uroczystego spotkania był wspaniały koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Pani mgr Agaty Uzarskiej nauczyciela Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i jej uczniów z klasy fortepianu (Natalii Zakrzewskiej, Mateusza Jagielskiego, Julii Chlebowskiej) a także występ solistki Aleksandry Fingas. Z uwagi na miejsce spotkania nie mogło się obyć bez utworów Fryderyka Chopina, które wykonała Pani Dorota Ornoch z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Szczególne podziękowania składamy Pani Agnieszce Brzezińskiej -Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni za udostępnienie obiektu do przeprowadzenia spotkania.

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Portal Aktywna Wieś
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę