Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 30 marca 2017

Imieniny

Amelii, Anieli, Amadeusza

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

     W styczniu 1999 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku  w sprawie utworzenia powiatów rozpoczął swój byt Powiat Golubsko-Dobrzyński. W ten sposób zmaterializowały się dążenia lokalnej społeczności, świadomej potrzeby utworzenia powiatu, w skład którego weszły gminy społecznie i gospodarczo powiązane z Golubiem – Dobrzyniem. Powstanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zagwarantowało mieszkańcom gmin wchodzących w jego skład łatwy, dogodny dostęp do instytucji szczebla powiatowego, a co za tym idzie nie zostały rozerwane lokalne więzi społeczności, która od dziesięcioleci skupiała się wokół Golubia – Dobrzynia.

    Dla uczczenia tego bardzo ważnego dla mieszkańców powiatu jubileuszu władze powiatu podjęły trud zorganizowania godnych jego obchodów. Planowane na dzień 17 maja 2009 roku obchody  ma uświetnić kilkanaście uroczystości oficjalnych oraz  imprez towarzyszących. W przygotowanie  tego święta włączonych zostanie kilkadziesiąt instytucji, organizacji i firm. Szczególnie cieszy nas zaangażowanie najmłodszych mieszkańców powiatu, którzy będą  aktywnie uczestniczyć w imprezie. Do dzieci skierowana będzie większość zaplanowanych atrakcji. Nie zapomniano też o dorosłych mieszkańcach Powiatu - głównymi atrakcjami wieczoru mają być występ Maryli Rodowicz oraz pokaz sztucznych ogni. Dla wszystkich natomiast organizatorzy zapewnili kilka tysięcy porcji darmowych posiłków.
 
   Jednym z głównych celów imprezy jest m.in. zaprezentowanie osiągnięć naszych lokalnych przedsiębiorstw. Dlatego też będzie stworzona możliwość wystawienia i sprzedaży swoich produktów, rozdawania materiałów promocyjnych i umieszczenia reklam.
             
Zapraszamy !
Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek   Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – dwóch zbiorników wodnych (stawy retencyjne przepływowe z funkcją rekreacyjną z możliwością hodowli ryb w ograniczonym zakresie – na potrzeby własne) na działce o nr geod. 227/5, obręb Zbójno, gmina Zbójno.

 

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę