Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 29 czerwca 2017

Imieniny

Pawła, Piotra, Benedykty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

     W styczniu 1999 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku  w sprawie utworzenia powiatów rozpoczął swój byt Powiat Golubsko-Dobrzyński. W ten sposób zmaterializowały się dążenia lokalnej społeczności, świadomej potrzeby utworzenia powiatu, w skład którego weszły gminy społecznie i gospodarczo powiązane z Golubiem – Dobrzyniem. Powstanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zagwarantowało mieszkańcom gmin wchodzących w jego skład łatwy, dogodny dostęp do instytucji szczebla powiatowego, a co za tym idzie nie zostały rozerwane lokalne więzi społeczności, która od dziesięcioleci skupiała się wokół Golubia – Dobrzynia.

    Dla uczczenia tego bardzo ważnego dla mieszkańców powiatu jubileuszu władze powiatu podjęły trud zorganizowania godnych jego obchodów. Planowane na dzień 17 maja 2009 roku obchody  ma uświetnić kilkanaście uroczystości oficjalnych oraz  imprez towarzyszących. W przygotowanie  tego święta włączonych zostanie kilkadziesiąt instytucji, organizacji i firm. Szczególnie cieszy nas zaangażowanie najmłodszych mieszkańców powiatu, którzy będą  aktywnie uczestniczyć w imprezie. Do dzieci skierowana będzie większość zaplanowanych atrakcji. Nie zapomniano też o dorosłych mieszkańcach Powiatu - głównymi atrakcjami wieczoru mają być występ Maryli Rodowicz oraz pokaz sztucznych ogni. Dla wszystkich natomiast organizatorzy zapewnili kilka tysięcy porcji darmowych posiłków.
 
   Jednym z głównych celów imprezy jest m.in. zaprezentowanie osiągnięć naszych lokalnych przedsiębiorstw. Dlatego też będzie stworzona możliwość wystawienia i sprzedaży swoich produktów, rozdawania materiałów promocyjnych i umieszczenia reklam.
             
Zapraszamy !
Ogłoszenie
23.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
01.06.2017

Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie
01.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę