Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Konkurs został zakończony.

Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu zaprasza wszystkie osoby zajmujące się amatorsko fotografią do wzięcia udziału w konkursie pt.:"Cztery pory roku".
Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem i za pomocą formularza rejestracyjnego przesłać nie więcej niż dwa zdjęcia zgodnie z ogłaszaną  tematyką promującą powiat golubsko-dobrzyński. Spośród przesłanych do nas zdjęć co miesiąc przez 12 m-cy jury będzie wybierało 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone. Dodatkowo nagrody rzeczowe otrzymają trzy zdjęcia roku.
Cały konkurs zostanie podzielony na tematy związane z porami roku:
1. „A mnie jest szkoda lata” – wrzesień 2008r.
2. „Jesienne klimaty” – miesiące październik, listopad, grudzień 2008r.
3. „Nasz zimowy świat” –  styczeń, luty, marzec 2009r.
4. „To jest wiosna właśnie” – kwiecień, maj 2009r.
5. „Lato, lato czeka…” – czerwiec, lipiec, sierpień 2009r.

Na zakończenie konkursu planowane jest zorganizowanie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii. Przewiduje się również zorganizowanie ekspozycji wybranych prac na terenie Starostwa Powiatowego.

Konkurs został zakończony.

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Portal Aktywna Wieś
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę